Posts Tagged ‘väg’

Riksettan

18Aug13

  Gamla Riksväg 1…riksettan…strax utanför Mjölby. Fortfarande är en kort sträcka belagd med gatsten som lades 1937.