Posts Tagged ‘trätub’

Som barn lekte vi i den här skogen…uppe vid dammen…tog oss ner genom att gå på trätuben, den som leder till kraftstationen som finns vid fabriken. Undrar om det var härifrån det lilla samhället fick sin elektricitet från början?    


Dammen

29Mar14

Trätuben från dammen uppe i skogen till fabrikens lilla kraftstation. Min barndoms lekplats. Skogen var rätt brötig, så det gick snabbare att gå uppe på tuben, men sista biten till fabriken gick den brant…och halt blir det när det är blött, men jag minns inte att vi ramlade av en enda gång…jag minns den också […]


Visskvarn

03Dec11

    Bara ett kort stopp här denna gång…mer intressant finns, bl a en Pestkyrkogård i närheten…